พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562


หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.โพธิ์เอน

โครงสร้างอบต.โพธิ์เอน
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.โพธิ์เอน
สมาชิกสภา อบต.โพธิ์เอน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลัง
รายงานผลการปฏิบัติงาน
   ประจำปี

รายงานการเงินประจำปี
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบแสดงรายรับ-รายจ่าย
รายงานสรุปผล
   การจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

รายงานประชุมสภา อบต.
รายงานประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมประจำเดือน
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมภายใน
การปรับปรุงการทำงาน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมประชาคมตำบล
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับการจ้าง
ผลการตรวจรับการจ้าง
ผลการตอบข้อร้องเรียน
ผลประกาศสอบราคา
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

พรบ/ระเบียบกฏกระทรวง
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
การจัดการองค์ความรู้
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
คู่มือสำหรับประชาชน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒาที่ยั่งยืน
โครงการ ITA
หนังสือสถ.พระนครศรีอยุธยา
แแบบวัดความพึงพอใจ
เฟสบุ๊คอบต.โพธิ์เอน
เช็คอีเมล์

Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนาอบต.โพธิ์เอน ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
ประเภทของข่าว
   
 
An experienced woman will please a young male  
An experienced woman will please a young male

 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์ และขอความร่วมมือตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอน (ITA สำนักงาน ป.ป.ช.) โดยสามารถเข้าระบบเพื่อตอบแบบประเมินได้ 2 ช่องทาง คือ ผ่านทางโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุน  
ประชาสัมพันธ์ และขอความร่วมมือตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอน (ITA สำนักงาน ป.ป.ช.) โดยสามารถเข้าระบบเพื่อตอบแบบประเมินได้ 2 ช่องทาง คือ ผ่านทางโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุน

 
   
   
   
 
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 
   
   
   
 
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอน  
Jangan khawatir, kami hanya menguji.

 
   
   
   
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอน  
Jangan khawatir, kami hanya menguji.

 
   
   
   
 
ขอเชิญร่วมส่งผลงาน เข้าประกวดสิ่งประดิษฐ์จากขยะรีไซเคิล  
ขอเชิญร่วมส่งผลงาน เข้าประกวดสิ่งประดิษฐ์จากขยะรีไซเคิล

 
   
   
   
 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคม  
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคม เพื่อทบทวนแผนพัฒนท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565

 
   
   
   
 
ขอเชิญร่วมโครงการประชาคม และ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปี 2562  
ขอเชิญร่วมโครงการประชาคม และ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปี 2562

 
   
   
   
 
ข้อควรรู้ คนตกน้ำ จมน้ำ  
ข้อควรรู้ คนตกน้ำ จมน้ำ

 
   
   
   
 
รับบริจาคมือถือ  
"มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา"

 
   
   
   
 
เลือกตั้งเป็นหน้าที่ เลือกคนดีเข้าสภา วันอาทิตย์ที่24 มีนาคม 2562 ไปใช้สิทธิเลือกตั้งส.ส (ปฎิทินการเลือกตั้ง ส.ส)  
การเลือกตั้งส.ส ในวันอาทิตย์ ที่ 24 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. - 17.00 น.

 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์การให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์  
ประชาสัมพันธ์การให้บริการประชาชน

 
   
   
   
 
เชิญชวนประชาชนชาวไทยแต่งกายด้วยเสื้อเหลืองตลอดทั้งเดือน ก.ค. เนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา วันที่ 28 ก.ค.นี้  
เชิญชวนประชาชนชาวไทยแต่งกายด้วยเสื้อเหลืองตลอดทั้งเดือน ก.ค. เนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา วันที่ 28 ก.ค.นี้

 
   
   
   
 
คู่มือการประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
คู่มือการประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 
   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย